Conditions of Use

Please find our conditions here. We only have them in Dutch. Algemene voorwaarden (PDF) 

De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840